Avalik kiri EV Presidendile.

Vaevalt see kiri üldse Teieni jõuab, aga teatava osa minu kaasmaalasteni kindlasti. Olen “lodevuspagulane” Soome riigis, üks kümnetest tuhandetest inimestest, kes ei lahkunud kodumaalt mitte omal soovil vaid seetõttu, et muutusime oma isamaal üleliigseteks. Lisaks kuulun ma erakonda, mida nimetatakse põlastavalt äärmuslasteks, vihaõhutajateks, homofoobideks, rassistideks, natsionalistideks, fašistideks- Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda. Tänases võidupüha kõnes lajatasite Te taas meie poole süüdistusi- me asendame mõistliku debati juba eos paanika ja kõige madalamate kirgede väljapurskamisega/ Aga hirm – ka võõra ees – on halb juht ja viha veelgi halvem strateegia.

Täna, Jaaniööl kui hämarik annab koidule suud ja sõnajalg õitseb, sunnib Teie sõnavõtt avalikku vastust.

Sõnajalaõis

Sõnajalaõis

-Me õppisime veel midagi. Me õppisime, et meie liitlased on Eestiga solidaarsed. Ka need, kes selles kahtlesid, teavad nüüd, et Eestil on usaldusväärsed liitlased-

Jah, meie maal on NATO sõdurid, relvastus, varsti ka raskerelvade laod ja iga uue saadetise eel kaagatab nii ajakirjandus kui ka valitsuskoalitsioon kõvasti üle maalima nagu kana pärast muna munemist. Mida see tegelikult tähendab? Loomulikult seda, et muutume päevast päeva enam Venemaa sihtmärgiks.  Oi, kuidas armastab USA pidada sõdu võõral territooriumil, aga mida see tähendab pisikesele maakillule, mida eestlased oma isamaaks kutsuvad? Peaminister, poseerimas  valimisplakatitel NATO lennukite taustal meenutab haledalt taksikoera klähvimist elevandi peale. Kas see on tõesti sõnum, mida meil on edastada maailmale? Meil on  2-3 lennukit ja  sama palju Bradley lahingumasinaid ning Abramsi tanke. Milline kiusatus Venemaale proovida NATO artikkel 5 toimet pisikesel maalapil olukorras, kus peale USA ei poolda relvastatud konflikti korral sekkumist mitte ükski Euroopa NATO partner ja Ameerikale tähendab see taas üht sõda võõral tikutopsi suurusel maalapil. Näpuotsaga relvastust koos suure propagandakisaga, milles ei ole süüdi teps mitte liitlased vaid meie hüsteerilised võimukandjad, kes selle oma valimisvankri ette rakendasid ja idanaabrit maksimaalselt ärritasid ning ka see Teie võidupüha kõne jatkuvalt ärritab. Kas me peaksime olema õnnelikud??

-Mida see viimase poolteise aasta faktide loetelu meile ütleb? Aga seda, et NATO toimib, NATO reageerib ja Eesti on seetõttu kaitstud.- Kaitstud mille eest, härra President? ? See kelkimine meenutab vana head lugu hiirekesest, kes pistis nahka toidupoes ühe viinamarja, jäi purju ning kõikus siis tänavale ning röökis: ” Tulge nüüd kõik Viru tänava kassid! Kõik vägistan ära!”

Te rääkisite kaunilt sõnu seades nendest võõramaalastest, kes tulid Eestile appi iseseisvussõja ajal, aga vaikisite nendest tuhandetest soomepoistest, kes kaitsesid Soomet, relv käes, talve- ja jätkusõjas ning kes Soome ja Rootsi valitsuste poolt saadeti  Venemaa nõudel GULAG-i surema. Ka Saksamaa ning Inglismaa polnud sellest patust puhas. Solidaarsus, mis lähtus reaalpoliitikast, kus väikeriigid olid ja on siiani vaid killud suurriikide maailma ümberjagamise survepressi all.

Sõnajalaõis, kellele?

Sõnajalaõis, kellele?

  Needsamad riigid, mille lennukid tõusevad Eesti ja me kõigi kaitseks õhku, vajavad abi. Ja me ei näi nende muret mõistvat. Kus on meie solidaarsus? Kas me tunneme, et oleme teistega solidaarsed?

Järsku oleks aeg meenutada  unustatud Molotovi-Ribbentropi pakti teist salaprotokolli, millega jagati ümber maailm ning kuulutati Eesti, Läti ja Leedu Nõukogude Liidu huviorbiiti kuuluvaks. 15. juunil 1940 okupeeris NSV Liidu Punaarmee Leedu, 17. juunil ka Eesti ja Läti. Eesti, Läti ja Leedu sõjajärgne saatus määrati mitte Saksamaa ja NSV Liidu vahel sõlmitud Molotovi-Ribbentropi lepinguga, vaid hoopis Ameerika Ühendriikide, Suurbritannia ja NSV Liidu kokkuleppega Jalta ja Potsdami konverentsidel 1945. aastal.  Eesti ja teiste Baltimaade okupeerimisel oli kõigi Euroopa suurriikide ja lisaks USA juhtide allkirjad.  Kõik need riigid kannavad moraalset vastutust selle eest, mis meie riikides juhtus- küüditamine ja rahva väljavahetamine ideoloogiliselt sobivate  immigrantide vastu. Demograafiline hullus, kus  kolmandiku riikide rahvastikust moodustavad võõrrahvad on Molotovi-Ribbentropi pakti otsene tagajärg.  Hullem veel, Nõukogude Liit, demagoogia suurmeister, suutis märkimisväärsele osale  õnnetutele  immigrantidele, keda partei ja komsomol siia saatis, korraldada ajupesu, mille tagajärjeks on siiani integreerumisvõimetud inimesed.  Neid saadeti siia hordide kaupa koos usinate politrukkide loengutega- te viite sinna kultuuri, õpetate inimesed lugema ja kirjutama ( mis sest, et juba 1897. aasta rahvaloenduse andmeil oskas Eesti elanikest lugeda 91,2% ja kirjutada 77,7%).  Teie, härra President, ei tea sellest ränkraskest ajast midagi, sest otsisite Ameerikas oma sõnajalaõit. Te ei mõista ega tahagi mõista, milliseid kannatusi tähendas sundvenestamine. Ei tahagi samastuda Eesti inimestega, kes pisarsilmi purssisid vene keeles oma valusid umbkeelsele tohtrile, kelle ainsaks selgituseks oli- ne ponimaju po estonski. Teie ei ole õppinud koolis kus vene keele tunde oli rohkem kui eesti keele tunde.  Neile, kultuuritoojatele, jagati korteri võtmed juba Balti jaama perroonil.  Koos emapiimaga anti ja antakse vabastajate/ kultuuritoojate/ erilise missiooni kandjate imago edasi põlvest põlve. Jah, osa  vene inimestest on suutnud ennast sellest painest vabastada ja neid nimetan ma oma õdedeks ja vendadeks meditsiinis ning Eestimaal, aga Georgi lintidega kaunistatud ja pidevalt suurenevad inimhulgad  ” vabastaja” Aljoša ausamba juures räägivad selget keelt, et integratsioonist on asi veel äärmiselt kaugel.  Sellele plahvatusohtlkule olukorrale lisab pidevalt bensiini Putini Venemaa täpselt ajastatud propaganda, kus Vene inimesele tilk tilga haaval sisendatakse, et venelane kannab erilist maailma päästvat missiooni. Selle Püha Venemaa nimel on ka sanktsioonidest puretud, kuid ajupestud vene inimene nõus surema Ida Ukrainas aetuna auku nagu rämps.  Siin, Soomes, on portsjonite kaupa  Venemaalt tööle tulnud inimesi, ka meditsiiniõdesid, kes elavad siin  nagu linnukesed väljal- kodu, sissetulekud, heaolu, kuid deklareerivad uhkelt, et armastavad Putinit ning on nõus tema eest surema kaitstes Venemaa huve Soomes ( ??!!??).

Sõnajalaõis, kellele?

Sõnajalaõis, kellele?

Miks Te ometigi, härra President, ei suvatse mõista eestlasi, kes siiani tunnevad, et meie demograafiline olukord on  kriitiline?  Aga mis on saanud Ameerikas rahvast, kellele tegelikult kuulus iga jalatäis sellest kaunist maast, indiaanlastest? Ei taha nagu arutleda või kuidas? Suurem enamus vireleb vaesuses reservaatides ja põristab trummi turistidele. Mis on saanud Austraalia põlisrahvast? Peidame häbelikult silmad ja vaikime. See on ohjeldamatu immigratsiooni tagajärg. Ja ikka ei soovi õppida. Räägime häält väristades solidaarsusest? Kas üldse on moraalset õigust Baltimaade rahvastele  sallimatust pagulastesse etteheita riikide kodanikel, kelle valitsuste allkiri kaunistas Molotovi-Ribbentropi,  Jalta ja Potsdami konverentside protokolle?

Kas eestlastel, lätlastel ja leedulastel pole õigust kisendada: PEATAGE  MOLOTOVI-RIBBENTROPI, JALTA JA POTSDAMI PAKTIDE VERISTE JÄLGEDE ÜLEKANDUMINE TÄNAPÄEVA!!

Kas ebaõiglus jatkub?

Kas ebaõiglus jatkub?

Meie pagulaste kvoot on ääreni täis ja selle eest vastutavad needsinatsed riigid, kes meile praegu sallimist  õpetavad ja paadipõgenikest muinasjutte vestavad.

-7 protsenti Eesti rahvast põgenes oma kodudest 1944. aastal, kartes Nõukogude esimese okupatsiooni elajalike õuduste kordumist.-

Õige, põgenes ja sellest põgenemisest on ohtralt arhiivides pilte:

Nii põgeneti Eestist 1944.a

Nii põgeneti Eestist 1944.a

Nii põgenevad praegu inimesed üle Vahemere:

Kus on naised ja lapsed?

Kus on naised ja lapsed?

Kus on naised ja lapsed?

Kus on naised ja lapsed?

Kus on naised ja lapsed?

Kus on naised ja lapsed?

Kus on, härra President, naised ja lapsed?? Kus on need õnnetud vägistamisohus lapsed?

Aga veel, teate, mis on meie, Eesti Vabariigis mittevajalike inimeste, peamine mure siin Soomemaal? Enamik meist soovib võimalikult vähe vaimses mõttes ruumi võtta. Kiiresti omandada keel ja töötada vaikselt ja märkamatult. Jah just need, keda Eestimaa välja on sülitanud. Palun mitte väita, et suurt osa meist ei ole isamaa valitsejad minema heitnud. Ammu on teada pisiasi, et eesti tohter ja õde koondatakse ning nende asemel võetakse tööle idanaabri meedikuid, kellele saab maksta jatkuvalt orjapalka. See ei toimu enam vaid Ida- Virumaal, aga ka Pärnus, Tallinnas ja mujal. Taas on saabunud aeg, kus eestlane peab arstiga rääkimiseks õppima ära vene keele. Minge Loo alevikku ja suhelge sealsete ” uute” perearstidega kui ei usu.  Ja selles põrgulikus situatsioonis räägib meie president sallivusest, tolerantsist ja võõrvihast.

Aga sallivus?? Kuusankoski kirikus on olnud mitmeid projekte, mille aktiivne toetaja ma olen. Olen uhke, et kaks pisikest Liibüa last käivad kodumaal koolis minu annetatud koolitarvetega. Olen õnnelik, et ühes külas kaevati elanikele nii vajalik kaev ja selles on ka minu osa.  Kas selles ei olegi hoolimise mõte, aidata Aafrika inimesi ehitada endale tulevikku kodumaal?  Aga ikka on suurriikidel asja sealsesse poliitikasse vahelesegada. Ikka ja jälle eksporditakse demokraatiat riikidesse, mis selleks valmis ei ole. Ikka veel ei suvatseta kuulata Albert Schweitzeri hoiatusi Aafrika siseasjadesse sekkumise eest. Vana džunglitohter hoiatas Aafrika rahvusriikide iseseisvumisel 1950-1960, et see on liiga vara ja et riigi elanikud pole valmis oma riigiga hakkama saama. Kas tal polnud õigus?  Ja nüüd, kus suurriikide suva on vahetanud ühe diktaatori teise vastu ning külvanud õnnetul mustal mandril surma ja hävingut, mahitatakse inimkaubitsejaid ning jagatakse oma äpardunud poliitika tagajärjed Euroopa riikide vahel, jutlustades kaasatundmisest, abistamisest ja tolerantsist. Ja nad tulevadki, kuid märkimisväärne hulk ” pagulasi” vihkab valget inimest iga oma ihurakuga. Õigusega, muideks.

Nüüd siis heidab meie president eestlastele ette sallimatust. Meedia ründab EKRE-t kui äärmuslikku natsiparteid. Milles seisneb minu äärmuslikkus??

Kas on tõesti kuritegu, et soovin kogu oma hingest, südamest ja meelest, et minu lapsed, lapselapsed jääksid siia paesele maalapile alles, sünnitaksid lapsi, kes õpiksid rääkima, laulma, luuletama oma emakeeles? Et meie, vanema põlvkonna, jäljed läheksid edasi Eestimaa liivasel mererannal, et me jääksime kestma?  Me nõuame õiglust, et saaksime töötada oma maal ja mitte võõra rahva keskel. Meil on mitte üksnes moraalne vaid ajalooline õigus sellele nõelapeasuurusele lapikesele maailmas, mis on meie, meie laste ja lastelaste oma.

Ei, härra president, me  ei kavatse nagu Teie kodumaa päriselanikud, indiaanlased, turistide meeleheaks sulgedega ehitult tantsu vihtuda ja trummi taguda. Meil on õigus elada, töötada ja surra oma isamaal. Absoluutselt talumatu ja ebaõiglane on see, et inimkaubanduse tulemusel meile läkitatud pagulastele määratakse Euroopa  seadustega sotsiaaltoetusi rohkem kui meie õpetaja, meditsiiniõde või põllumees teenib, pensionäridest ei ole sünnis rääkidagi.

Meie õigus- jääda kestma!

Meie õigus- jääda kestma!

Praegu, kus koidab uus päev, tahaksin ma vaid küsida:

Miks Te vihkate meid, eestlasi, härra President?

Miks Te ei tõuse meie palgavaesuses virelevate  inimeste, ka haritlaste kaitsele? Mis teile ei lähe korda vaesuses elavad lapsed?

Miks Te ei ürita kasvõi teeseldagi, et Eestimaa inimeste saatus Teile mingilgi määral korda läheb?

Teie suhtumine meisse, Eestimaa eestlastesse, meenutab Teie kodumaa, USA, kolonistide suhtumist kunagi nii suurearvuliselt esindatud  linnuliiki, Ameerika kaljutuvisse.  Nende parved  olid kümnete tuhandete isendite suurused, neid oli nii palju. Ja siis neid tulistati, püüti, hävitati, mürgitati, sest neid oli nii palju.

Viimane Ameerika kaljutuvi suri üksikuna New York´i loomaaias 1960 aastal. Lugege G. Durrell´i kui ei usu.

Meie ei soovi olla Teie Ameerika kaljutuvi!

Meil on õigus jääda kestma!

Õigus jääda kestma

Õigus jääda kestma

 

84 thoughts on “Avalik kiri EV Presidendile.

 1. kui kohutav kirjatükk. eestlaste kannatused on kindlasti maailmas KÕIGE suuremad ja samas eestlased on kindlasti maailma KÕIGE väärtuslikumad inimesed. täiesti naeruväärne.

  • Ei, ei ole eestlaste kannatused kõige suuremad. Küll aga on Baltimaade rahvad kõige enam sundimmigratsiooni poolt muudetud demograafiaga riigid Euroopas. Kahtlemata on kõik suhteline, sest Volgamaa sakslased, Krimmi tatarlased ja kreeklased pühkis Stalini režiim täiesti maa pealt. Nende rahvakildude luud mädanevad Siberi tundrates. Sakslased vabandavad ja vabandavad ikka veel aaastakümneid. venemaa pole kordagi vabandanud ei okupatsiooni, küüditamise ega ohjeldamatu immigratsiooni eest. Ja nüüd tulete teie kannatusi mõnitama. Me ei ole kõige väärtuslikumad inimesed, aga meil on õigus alles jääda, teiesuguste kiuste.

   • Venemaa kui riigi eest, vabandavad eesti venelased, mingit integratsiooni pole olnud. Integratsioon on mõlemapoolne vastastikune liikumine, 90ndatel oli aga vanas heas Brežnevi stiilis sundvenestamine uues kuues nüüd eestlaste poolt kes peaksid aru saama, et nii ei tehta. Idee ei saa olla üle inimlikkusest. Aga ei, võta näpust ja millega siis see Wabariik on NL inimeste suhtes parem? 00ndatel see kordus aga eestlastest spetsialistide kolimisega Soome.

    Pole vaja unustada et venelased said endale ka NL sõjamasina ülevalpidamise, välisvõla mis viis 98 a. kogu riiki pankrotti, ning mis väljendus enesetapmiste näol. Nende töökohad olid laiali varastatud, ning nende kohanemiseks, vaatamata Rahvarinde lubadustele ka minu vanematele võrdse kohtlemise printsiibil ehitada ühist tuleviku. Tuleviku asemel tuli aga tulv solvanguid nii olemise, ja lükkamine kõige madalamasse sotsiaalsesse nišši.

    Senikaua kuni eestlane, ei suuda mõelda, et Venemaa ja NL vahel pole võrdlusmärki, kuni vastandub sellele et ajalugu pole eraldi vaid ühine, mingit muutust pole võimalik saavutada. No kuidas sa lõimud sellega, kes seda ei taha. Eestimaa jääb lihtsalt venelaste potentsiaalist ilma, kellele šovinistlikud ideed idasuunalt võivad olla ühes kohas ahvatlevamad kui pidev solvamine. Aga selles pole süüdi Puutja propaganda vaid oma enda peegelpilt, mis kordas NL vaimu kõiges oma jõhkruses.

    PS. Muidu olen kirjaga nõus 100%, loodan, et lugupeetud hr. Eesti Vabariigi President loeb kirja läbi. Just kuuleb selle sisu, mitte aga otsib poleemika abil mida vastata oma sõnade kaitseks.

  • Iga endast lugupidav eestlane PEABKI sedamoodi arvama…kas pole mõelnud, et on aeg ennast ja oma rahvast väärtustama hakata

 2. Tere!
  Lugesin läbi ja olen kirjutajaga ühel meelel. Siiski, miks ei ole siin blogis avaldatud kirjutistel autorit. Ka ei näe ma kusagil blogipidajat. Kui see kõik on nii anonüümne, siis kahjuks ei pea ma võimlikuks ei siia kirjutada, kommenteerida ega jagada.
  Või ei oska ma lihtsalt autoreid üles leida?

  Parimate soovidega,
  Ants Erm
  ants.erm@gmail.com

 3. Lp Mare Liiger!
  Parim kirjutis mida ma olen lugenud.Oleks hea kui see kiri tõlgitaks paljudese keeltesse ja laialt levitataks.

  • Mulle tundus ka, et sellise külje pealt ei ole kvoodide ja immigratsiooniprobleemi siiani tõstatataud. Oleks vaja üht asjalikku juristi ning häid tõlke ning siis läkitaksid inimesed kirju asjaosaliste riikide juhtidele. Selleks on abi vaja.

 4. Meie mugavus- ja lodevuspoliitikud pingutavad, et isandate ettemaksu õigustada. Juba loovad inimsmugeldamise toetajad Eestis MTÜsid, et Euroopast tulevat rahateenimise võimalust “projektipõhiselt” ära kasutada. Ma ei ole kuulnud, et ühegi riigi poliitikud, presidendist ja peaministrist rääkimata, halvustaksid, sildistak ja nimetaksid mõttetult ülespuhutud hirmu küüsis vaevlejaks, sest pagulased on töökad ja rahumeelsed. Ei taheta tunnistada, et me ei ole mingi maailmast ära lõigatud infosulus metsahõim, et meie tarkus ütleb, et õppida tuleb võõrastest vigadest. Rootsi, Taani, Norra, Saksamaa, Prantsusmaa jne. Intervjuu vähest mugavust kurtva, taskuraha jne nõudva pagulasega ja tema valega Illuka pagulaste laagris rääkis selget keelt, mis meid ootab kui jalad siin kindlalt maha saadakse (Jõhvis olevat vaid üks kohvik, ei näe kedagi kohalikke, ei tea, missugune eestlane välja näeb, aga ise käivad kohvikutes ja poodides.) Neile on vaja 60-80 euroseid kingi ja särke, aga taskuraha on vaid 80 euri… Ja nad on ju haritud – kes on kirjanik, kes on haritud USUASJADES, kes tunneb keeli (mis tasemel küll?). Neil “vaestel” on 3000-5000 eurot, et Euroopasse pilet osta. Mina, eluaeg tööd teinud Eesti “rikka” pensionärina ei ole suutnud ega suuda iialgi seda raha kokku hoida, et endale kasvõi üks korralik korteri remont või unelmate reis lubada vms. Muide – üks ihust ja hingest parasiite siia smugeldavatest ja meid sõimavatest “ausastest” poliitikutest läks Rootsi jõudes kõigepealt juveelipoode röövima…

 5. TüRa, jobu, vedeled soomes sotsabil…ja kiunud kuidas eestis on? Sa oled hullem kui pagulane kes eestisse tuleks…..Mina tean isiklikult lausa sugulast olevat pagulast…..kes on eestimaale elama tulnud! Ja ta on edukam sinusugustest hädavarestest, kes soome põgenevad. Sinusugustel pole olemas sõnaõigust eestis olevatele asjadele….ela oma lodevuspagulust, ja ära ulu kui kehv on eestis…,seda enam et püüad seda teha natsipoliitika kaudu. Häbi peaks olema sul…mitte mugavas roosast nahktoolist kiunudes.

  • 1. Ma ei ole päevagi saanud Soome sotsiaalabi ega ühtegi toetust, vaid väljateenitud palka.
   2. Soomesse ma ei põgenenud vaid kiirabiarstid koondati kõik 100% ning mitte kellelegi ei pakutud ühtegi alternatiivi.
   3. Olen Soomes edukas arst aga töötan praegugi Eestimaa heaks, teen kodumaal nädalavahetustel koolitusi ning vabatahtlikutööd. Seega evin samasugust õigust arvamust avaldada kui Teie.
   4. Minu kirjutises ei olnud ühtegi ebatsensuurset sõna, aga kuidas Teie kirjutisega lood on? Kes meist see vihakõne viljeleja on?
   5. Milles seisneb minu kirjutise natsipoliitika?
   6. Millest oletus, et kirjutan istudes pehmes ja roosas (????) tugitoolis?

  • Ma tean küll, et “paber kannatab kõike”, aga veidi peaks mõtlema, enne kui klahve klõbistama
   ja sellist teksti kirjutama hakata, mida üks arukas ja mõtlemisvõimeline eestlane küll kirja panema ei peaks.

   • Vabandust, et siia sattus see vastus. Kogemata vajutasin valele kohale. Tahtsin vastata Martinile. Veelkord vabandust.

   • Kalevipojad pole pagulastest etemad. Selle asemel et püüda midagi kodumaal paremaks teha, jookseme priskema meepoti manu, Ning siis siuname, kui sitt riik EV on. EW ajal kutsuti selliseid kadakasakslasteks….:)

  • Sa, hea inimene, haugud vale puu all. Ja veel nii tüüpiliselt koledasti… Kas seepärast, et oled pagulase sugulane? …Hm…Soome Statistikaameti andmetel töötab üle 80% seal elavatest eestlastest. Nad ei saa mingeid toetusi ega muid tasuta mõnusid. Oma asi kuidas toime tuled, sest sa pole kriim “pagulane”. Eestlased lähevad teise riiki tööle ja mugavusest on asi kaugel.nii kodus kui ka välismaal. Ka enamus venelasi ja ukrainlasi tuleb siia tööle, eks ole? Küll nad töötaksid ja hariksid oma lapsi kodus kui oleks inimväärselt tasustatud töö, mis võimaldaks peret/lapsi normaalselt ülal pidada. Ei ole mugavuspagulasi, on mugavus- ja lodevuspoliitikud, keda huvitab vaid isiklik kasu. … Mul on tõsine huvi, milliste poliitikute ja ärimeeste sõbrad ja sugulased on seotud parasiitide riiki smugeldamist toetavate ja “projektipõhiselt” teenivate “kõik müügiks” MTÜdega, mida on nüüd äkki terve hulk tekkinud. Rahad on ju tulemas ja pole tähtis, mis meist saab…
   Olin Soomes külas kui vajasin äkki arstiabi. Abi ma sain, aga sain ka vägevad arved, sest on asju, mille eest Eesti haigekassa ei maksa. Haigekassas lohutati, et Soome pensionärid maksavad samamoodi. Tõsi ta on, aga nende pension on 4-5 korda minu omast suurem! Täpselt sama mõõduga oleks mõõdetud ka Soomes töötavale eestlasele. Mitte aga soomlaste (ja eestlaste) maksudest elavale kriimule. Praegu elavad ennast siia smugeldanud pagulased muretumalt kui näljapalka saavad eestlased, kes neid oma piskust (ka pensionärid) ülal peavad. Valgel pärismaalsel ei ole mugav, küll aga saamahimulisel, laisal ja kriminaalsel murjanil. Isegi vägistamist ei tohi pahaks panna!?!???
   Aga, jah, eks ta ole – üks mees põgenes Rootsi, läks kohe röövima – ja nüüd on Riigikogus! Tema ei näe murjanite usuhulluses, vägitegudes ja ülalpeetava mentaliteedis midagi halba, tema silmis on nad kõik pehmed ja karvased. Vaat et sugulashinged.

  • Mäletan ammust ütlust: kes teisele ütleb, see ise on. Härraks ei saa nimetada, aga ütleme siis lihtsalt, et Martin tutvustas ennast oma kommentaari kahe esimese sõnaga.

  • Dr. Mare Liiger on Arst ja mitte sotsiaalabist elatuv kiunuja. Ta töötab ja hoiab iga päev Eestimaad meeles, oodates aega, et siin- oma kodus väärikalt elada ja töötada oma rahva heaqks.

  • teie, siin ropendaja ja Refi poolt ajupestu, olete nirusem ka kõige vaenulikumast pagulasest, sest nemad vihkavad meid oma kodumaa hävitamise ja lagastamise eest aga mille eest vihkate teie, vilets ropendaja neid kes julgevad TÕTT välja öelda või kirjutada?

 6. Olen samuti seda meelt, et Meie pagulaste kvoot sai ääreni täis ja ülearugi. Juba “KAUNIL, ILUSAL ning VILJASTAVAL” nõukaajal. Kas seekord ei võiks, tervet BALTIKUMI sellest äraproovitud rahvasterände, ehk ümberasustamise eksperimendist säästa…??? Ise leian, et kogu BALTIKUMIL on äraproovitult ning juba ammugi välja teenitult, selleks igati õigus.

 7. Vabandust, aga kui ei oleks meie riigis liitlas vägesid ja Eestis ei kehtiks artikkel viis oleksime me juba ammu nõukogude ajas tagasi, kui sa ei ole oma esivanematelt uurinud milline oli elu siis, kas sa tahad toesti olla venelane või elada venemaal, siis palun mine venemaale kindlasti sinusuguseid nad ootavad, kui ei ole usku oma riiki siis ära nimeta ennast Eestlaseks!!!!!!

  • Mul ei ole midagi liitlasvägede vastu, küll aga liitlasvägede rakendamise vastu valimisvankri ette ja sellega hooplemise vastu. Ehk tasuks eelnevalt teksti lugeda ja siis kommenteerima kukkuda. Funktsionaalne lugemisoskus ei teeks kah paha.

   • Aga kui tema sai sellega hakkama, et need liitlased siin on, mitte need erakonnad kes jumaldavad venemaad, siis miks mitte tehtud tööga reklaamida

  • kui tetetaolisel oleks kas või piisk patriotismi siis oleksite piketeerinud nende EL rikide saatkondade ees kes selle “pagulasprobleemi ” on tekitanud ja need riigid kust “pagulased” pärit ära hävitasid, aga teis on vaid orjalik püüd olla käsutäitja ning sõimata neid kes julgevat panna kirja TÕTT. Mis pn teietaolisel ühist eestlusega, ärge reostage seda sõna …

 8. Soome riik peaks kõik eestlased laeva peale panema ja üle lahe tagasi kodumaale kupatama. Sest teatavasti on eestlased ju viinalembene, harimatu, kasimatu, laisk ja vägivaldne rahvas. Oleme ju kõik kuulnud eesti kurjategijatest, kes on röövinud ja tapnud. Maksupetistest, roolijoodikutest ja naisepeksjatest rääkimata. Praegugi on Soome vanglas eestlasi täis. Miks peaks Soome maksumaksjad oma kukil selliseid metsalisi taluma? Miks nad ei või oma riiki üles ehitada, vaid tulevad soomlaste esivanemate loodud heaolu peale parasiteeerima, varastama, petma? Mis saab nii Soome töökuse, jumalakartlikkuse, aususe ja ligimesearmastuse kultuurist? Kas Soome lapsed julgevad varsti üksi liikuda tänavatel, mis on üha enam täis eesti roolijoodikuid?

  • Aga selles kirjas ei ole midagi iroonilist. Nii ju ongi. Kui Lapimaale tulid omad Soome tohtrid, tuli Eestimaa arstil lahkuda sinna,kus soomlasi tööl ei olnud. Ja kui ühel päeval ütleb Soini, et eestlastel tuleb lahkuda, siis tulebki lahkuda, sest see on soomlaste maa ja nende riik. Meie oleme vaid teisejärguline tööjõud, oleme siin soomlaste armust ja ehk tänu ka nende tööjõu puudusele. Me üritame siin võimalikult vähe ruumi võtta- töötada ja olla tänulik, et meil lubatakse oma perele leib lauale tuua, mida Eesti meile ei võimaldanud. Mitte mingit irooniat, kulla murjan. Olemegi siin soomlaste armust, nende riigis, nende maal. Ja häbeneme nende kaasmaalaste tegusid, kes siia jooma ja lällama tulevad.

  • Murjan. Minule tundub,et olid väga täis kui selle teksti siia kirjutasid. Vahe on täiesti olemas eestlasel.. Soomes saab olla kaks varianti.. Aga sina lõid kõikki ühe puuga. Mina tunnen soomes väga palju eestlasi. Mitte kalevipoegi. Kalevid las istuvad oma eestimaal siis..kellel pole suurt tarka teha peale joomise- vabal ajal jaa autoga kihutada.

 9. Kõik on lihtsalt puhas tõde.Paremini ei saagi seda olukorda vist välja tuua.Ka mina pooldan EKRE-t ja andsin valimistel oma perega sinnapoole hääled,lootuses,et kaelani virtsa vajutatud Eestis saaks korrumpeerunud poliitikud välja vahetatud.Kuid kord koidab ka seegi päev,iga asi omal ajal.Igal oinal on mihklipäev.

  • Kui usinalt otsida, siis ikka leiab. Täitsa usun, et nendes paatides on nii mõnigi pagulane, aga mäletan ka ISIS-e kodulehel meie Eckerö Line laeva, mida reklaamiti kui valget laeva, mis inimesed hea raha eest küllusesse toob. Viimane aeg on aidata inimesi seal kus on nede kodumaa, aga valge mehe verine jalajälg on kogu selle kaose põhjustajaks ning oma häbitegude lunastamine ei tähenda ISISE taskute täitmist

  • Vaata nüüd fotosid objektiivselt – mitut last sa näed nendes paaris lähivõttes vs lõputu müriaad kummipaate, mis on 20+ vanuses noormehi täis ?
   Kui neid ka oli paadis, siis poolel teel läksid enamus üle parda.

 10. Lihtsalt täpsustuseks – küsimusele “Kus on naised ja lapsed?” saab vastatud, mõeldes kaks minutit loogiliselt järele. 1) Teekond üle Vahemere on juba iseenesest väga raske ja ohtlik. Üle poole tulijatest upub teekonnal. 2) Immigrantide eesmärk ei ole mitte niisama vedelema tulla, vaid leida tööots ja saata kodustele raha. Me kõik teame, et see tähendab immigrantide jaoks musta, rasket tööd, mitte mugavat ametnikukohta. 3) Üks koht ühes nendest paatidest maksab 2000€ ja rohkem. Neid kolme punkte arvesse võttes jõuame me loogilisele järeldusele, miks paatides pole naisi ja lapsi (kuigi on fotosid, kus paatides on ka väikesed lapsed) – 2000€ ühe koha eest on ühele sealsele perele meeletu summa, seega on see võimalus tihti ainult ühel pereliikmel, väga vähe on neid, kes suudavad säästa nii palju, et anda see võimalus mitmele pereliikmele. Paati pannakse see pereliige, kes on piisavalt tugev ja vastupidav, et teekond üle elada, ja kes on võimeline tegema neid musti raskemaid töid, mis tavaliselt immigrantidele antakse, et teenida raha ja saata see oma perele. Paraku on selleks pereliikmeks hea tervise juures (noor) mees. Ja loomulikult nad ise teavad, et teekond on väga ohtlik ja suurem osa paatides olijatest ja põgenikekeskustes elajatest on mehed. Proovige end asetada nende perede olukorda – kas Te paneksite oma väikese lapse paati, mis väga suure tõenäosusega viib neid uppumissurma? Kas Te saadaksite oma naise paaditäie võõraste meestega taevas teab, kuhu põgenikelaagrisse, kus ta suure tõenäosusega ära vägistatakse? Teie ülejäänud kirjutist võin ma veel kuidagi mõista, aga küsimuse “Kus on naised ja lapsed?” esitamine näitab igasuguse loogilise mõtlemisvõime puudumist.

  • Ometi miskit mõistlikut, kahju et eile teie kommentaar mul kahe silma vahele jäi, oleksin oma kommentaari võinud lühema teha.

 11. Südame ja kirega kirjutatud lugu ! Ei maksaks tõsiselt võtta igasuguste purjus martinite lapsikuid kommentaare. Harimatu inimene püüab alati oma lollust peita vihakõne ja ropendamise taha !

  • Muide, mulle väga meeldib, kuidas Te kiidate heaks ainult kas niisama vastukäratavaid kommentaare, millele on kerge näpuga näidata, või Teiega kõiges nõus olevaid kommentaare. Kui olete mees/naine, siis palun olge nii hea, modereerige mu ootav kommentaar ja öelge mulle argumenteeritud moel, milles eksisin.
   Ahjaa, muide. Unustasin eelnevalt öelda, et “keegi ei toeta artikkel 5 pooldamist, nii et miks me peaksime pagulasi vastu võtma” on eos vale – põhjus ja tagajärg on vahetusse läinud. Prantsusmaal elava eestlasena (ei ole mugavuspagulane, vaid olen siin haridust omandamas ja ausalt öeldes, küll kooseluseaduse- küll pagulasküsimuses ebatolerantset koduriiki vältimas) võin ma teile öelda, et meid ei taheta toetada, kuna kohalikud ju näevad, et nemad kannavad koos Itaaliaga suuremat hulka pagulasi, ning et uued liikmesriigid s.h. Eesti ei ole tahtnud aidata. See on nende probleem, millega aitamisest meie oleme seni keeldunud, sest see on ju kauge, see pole Eesti mure. See on ka põhjus, miks suurem osa prantslasi toetab Mistralite müüki Venemaale – kõik, mida nemad näevad, on see, et müügi katkestamine toob Pariisile 2 miljardit eurot kahju, ja mille nimel? See on ju kauge, see pole Prantsusmaa mure.

 12. Huvitav, et kommentaare lugedes tuleb üsna selgelt välja, millise arvamuse pooldajad on tõeliselt vihased… Isegi sama kogenud. Tehes täiesti meelevaldse projektsiooni ajaloost, siis oli aeg, kui kuulutati välja diktatuur: proletariaadi diktatuur. Mis juhtus teisitimõtlejatega, siis see on ju teada. Kas oleme lähenemas sallivuse diktatuurile? Ja mis juhtub nendega, kellel on teine arvamus?

 13. Väga hästi kirjutasid, jõudu sulle. Mukava lukea tällaistakin tekstiä Delfin uutisten lukijakommenttien asemasta. Siiellä meinaa välillä usko loppua veljeskansaamme.

 14. Olen nõus siin kirjutatud tekstiga. Võib-olla jäi isegi päris palju välja. Kahjuks pean aga tunnistama, et seda teksti on raske uskuda kuna ise elate Soomes. Kuigi on tunda, et olete asjadega Eestis kursis.

 15. Täna kell 20.00 Kanal 2 on saade.PAGULASED EESTIS,vaadake kui saate.
  Te võiksite ise ühendust võtta Kristiina Ojulandiga,tundub et Teil on selles vallas ideid.Mitu pead on mitu pead.Tahtsin levitada Teie saidi aadressi delfi kustutab selle pidevalt ära,aga ma ei jäta jonni.Miks mitte te ei võiks ise ühendust võtat presidendiga Twitteris seal ta säutsub ju tihti?

 16. MInd paneb imestama juba pikemat aega mis iganes pagulasena Soomes elavana, eestis elavate lühinägelike suupruukimine. Nimetagem neid kohalikeks ja mind (meid) külalisteks. Püsivalt Soomes asuvaid on ca 45-50 tuhat inimest. Brutopalk jääb umbes 2500-3500 € kanti. Millest maksme riigile maksud ja about 2500-3000 jääb kätte. Ärge süvenege väge nendesse numbritesse. Lisaks on veel 10 tuhandeid kes ei ole end püsivalt registreerinud Soome ja pendeldavad iga nädalavahetus kahe riigi vahel. Oletame et kokku 70 tuhat inimest ja vähemalt 2 korda kuus käiakse kodumaal.

  Ma ei mäleta kordagi et keegi kohalikest oleks keeldunud kui ma oma auto rehvid neilt ostsin, vanemate maja korrastasin ja sinna materjalid ostsin. Ostan laevapiletid ja maksan kindlustused. Lisaks veel söön ja joon ja pean pulmad. Minu (tean et meie, külaliste) raha vastu ei ole teil midagi. Aga arvamuse vastu küll.

  Lihtne matemaatika näitab et iga käik eesti võtab oletuslikult rahakotist 250 € (minul küll rohkem, pere ja auto ja ei Tallinn) siis meie “külalised” toome Eesti Vabariiki teile kohalikud iga kuu miinimum 35 000 000 € sulaselget krabisevat. 420 miljonit aastas miinimum!!!!! Millest makstakse nende lodevuspoliitikute ja ka sinu “kohalik” palk. Ja millest kavatsetakse maksta ka nende tulevaste pagulastega seotud kulusid.

  Nii et MEIL “külalistel” on ikka väga suur õigus oma sõna sekka õelda. Ja me ütlemegi. Ja kui meile ei meeldi “meie” palgal oleva peaministri tegevus siis see me ütleme selle ka välja. Kui meile ei meeldi et arst räägib ainult vene keeles. Kui meile ei meeldi et tuuakse sisse võõrmaalasi. Kui meile ei meeldi et kaks meest kasvatavad koos lapsi. Me ütleme selle välja, meeldib see teile “kohalikele” või ei.

 17. Mida me õieti väärtustame üldse? Ma ei vaidle otseselt artikli sisule vastu, sest autoril on õigus oma vaatepunktist olukorda vaadata ja tõlgendada.

  Paar üldisemat kommentaari:
  1. Oleks aeg üle saada vimmast sündmuste vastu, mis on ammu möödunud. Vimma pidamine ei sünnita lapsi ega tõsta elatustaset. Ammugi ei loo see autorile ja paljudele teistele eestlastele võimalust Eestisse tagasi tulla, töötagu nad siis Soomes, Brüsselis või Saksamaal.
  1.1. Sarnaseid nutulugusid on varnast võtta enamikel rahvustel maailmas. Kas meiega minevikus juhtunu on tähtsam kui kriisikolletes just praegusel hetkel surevad inimesed?

  2. Kui selle blogi sisu on nimetatud siin kommentaariumis “karmiks tõeks”, siis veel karmim tõde on see, et ühe tillukese rahva käekäik ongi triviaalne, kui soovitakse, et ei puhke veel suuremat ja katastroofilisemat (potentsiaalselt tuuma-)sõda. SELLES kontekstis kaalub üldsuse kasu väiksema kahju üle.

  3. Rahvuslike piiride hoidmine ei ole enam mõistlik tänapäeva maailmas. On loomulik, et ühe piirkonna eriärasustest tingituna arenevad seal väliselt ühtmoodi inimesed. Just nimelt vähesel määral, sest mida rohkem oled maailma näinud, seda enam märkad, et me oleme tegelikult kõik sisimas peaaegu samasugused. Miks siis peame oma rahvusest lapsi kvaliteetsemateks kui teistest rahvustest lapsi?

  • Tsiteerin: ühe tillukese rahva käekäik ongi triviaalne. Kriisikolletes surevad inimesed on tähtsad ja meie rahva hääbumine on köki möki. Kasu,mis kaalub väiksema kahju üle. Ka nii võib mõtelda, aga kudagi õudne hakkab.

 18. Pooldan proua “kassilausuja“`kirja ! Eestlane on nii kade rahvas , ja kui tema ei saa ,siis ei tohi ka teised paremini minna… (pean silmas selle kirja kriitilisi kommentaare) Tunnen selle kirja kirjutanud prouat juba alates 1985 aastast ja tean kui tulihingeline ja abivalmis inimene ta on.Ta annaks “oma jalast või püksid“ et teistel hea oleks…(tema mind kindlasti ei mäleta, Tartu ÜKliiniku ajast) Õige hr.Mati Tartu, Sul on õigus ! See on tõesti südamega kirjutatud kiri. Kui mina püüdsin sõna võtta ka pagulaste teemal, tulid mulle väga ähvardavad ja solvavad kirjad FB ,sellistelt “nagamannidelt“ (sorry ) ,aga kes hauguvad on ikka noored ja just mingi kõrgema koha saanud (nihverdanud) inimesed, kes arvavad et ainult neil on õigus. Igatahes loodan väga et see kiri ka hr,presidendini jõuab.

 19. Nato- ja paanika külvamise asjus sama meelt. Pagulas-asjus võtaksin pisut rahulikumalt. Näidata pilte, kus põgenikelaevad on täis noori mehi, on pisut demagoogiline. Küllap põgenikud teavad perede ühendamisprogrammidest, mis läänemaailmas kasutusel. Seega oleks ju tegelikult rumal saata kõige riskantsemale reisile naised ja väikesed lapsed, kui on teada, et nemad saavad loodetavasti mingil hetkel turvalisemalt järele tulla. Küsimus ei ole ka selles, et rikkad mustad tulevad Aafrikast Euroopasse, sest vaestel pole niikuinii raha – see raha, mis nad ülesõidutajatele maksavad, tuleb reeglina juba mujal maailmas elavatelt hõimuvendadelt – neil on täiesti omalaadne sisene raha kogumise süsteem, millist meil siin läänes on raske arusaada/mõista ja omamoodi kõikjal maailmas kehtiv kollektiivne vastutus oma klaani liikmete eest. Tõsi on see, et palju tuleb nö.mugavuspagulasi, samas ei tohi unustada, et palju tuleb ka neid, kes tõesti asüüli vajavad ja kõiki samasse patta panna on sama, kui arvata, et eestlased on üks venelaste hõim. Asi mille üle praegu tuleb tõsiselt arutleda on see, et kui palju pagulasi Eesti suudab oma ühiskonda integreerida ja kuidas seda teha. Tegelikult on äärmiselt naeruväärne, et kogu teemat on välditud nii pikalt, sest Euroopa Liidus on oldud ju juba ikka päris mitu aastat ja ma tahaks näha seda nii naiivset Eesti inimest, kes on kogu selle aja arvanud, et Eestisse ühtegi pagulast ei saadeta. Kui Euroopa Liitu minemise poolt hääletati, oleks pidanud endale ikka selgeks tegema, mida see kaasa toob. See, et meie ei oska inimesi oma ühiskonda integreerida ei ole pagulaste süü, see on asi, mis meil tuleb ise endale oma maast ja kultuurist lähtudes selgeks teha ja ära õppida, aga mitte lärmata, et me ei taha siia musti loodreid. Olen töötanud Soomes koos väga tublide ja usinate Aafrika pagulastega, ja eriti nooremas põlvkonnas on näha palju positiivseid märke Soome ühiskonda sulamisest.
  Väga loodan, et Eestis lõpetatakse selline rassismi külvamine, mida praegu igast torust tuleb ja püütakse probleemile leida realistlikke ja Eestile võimetekohaseid lahendusi.
  Kõige rumalam on vihata, sest see, keda vihatakse reeglina vihkab tagasi ja ma ei usu, et selliseid inimesi siia tahetakse. Nüüd loodan, et keegi ei heida kommentaari, et kas peame vägisi armastama. Ei pea armastama, aga alati on elus kasu sellest, kui proovid teisi mõista. Umbes nii nagu mina mõistan neid Eesti töömehi, kes tunni töö eest Eestis küsivad rohkem palka, kui mina Soomes saan kahe töötunni eest kätte – ma ei vihka neid selle pärast, et nemad tahavad paremini elada, vaid teen omapoolse pakkumise ja see on olnud tulemuslik.
  Rääkida sellest, et inimesi peab aitama oma kodumaal, on üks väga ära leierdatud lugu ja seda on proovitud teha ikka väga väga pikalt. Võib-olla jah, et suur osa meist ei ole osanud seda näha ja tõenäoliselt aitamist on tehtud ka valesti (näiteks lähtudes lääne-kultuurist/usust, mitte kohalikust).
  Ps.Mina ka maksan iga kuu mõned eurod, et Aafrikasse kaevusid ehitataks jne. Tuleb aga endale aru anda, et ka sellest rahast läheb osa kusagile asja korraldajate taskutesse ja reeglina neid kaevusid tehakse piirkondades, kus sul niikuinii on suhteliselt turvaline olemine. Nende rahade eest tehakse ka mõtetusi – ostetakse Aafrika lastele näiteks koolikotte ja pinaleid, nagu need oleksid õppimise ja arengu kannalt kuidagi olulised. Miks nii tehakse, võib igaüks ise mõelda… Asjadel on alati mitu poolt, oleks hea, kui kõik pooled võrdselt tähelepanu saaksid.
  Kui soovida muutust valimis-süsteemi – noh, et kogutud korraliku häältesummaga ikka valitud saada, siis ka Eesti poliitilisel maastikul on olemas seltskond, kes seda asja (nt Teie eduks) muuta soovib, aga kõigi suuremate poolt omamoodi naeruvääristatud on. Kui huvitab, võin neist märku anda – äkki on julgust isegi poliitilist seltskonda vahetada?

 20. President ei ründa Sind isiklikult.

  Mina sain tema artiklist teisiti aru. Meie president tahab Sulle, kaasmaalasele, mõista anda, et see tõesti on probleem ja murekoht. President ise aga ei saa suuresti midagi otsustada Sinu eest. Presidendi eesmärk on elavdada rahva mõtlemist ja tõsta arvamuste paljusust.

  Intelligentsemad ideed paistavad esmapilgul ainult intelligentidele intelligentsetena.

 21. üks eeldus on juba alguses vale.. et “ei tasu Venemaad NATOga ärritada..”

  Venemaal on päti mentaliteet, s.t kardab jõudu. Pea liiva alla peitmine ainult julgustab seda maffiariiki hullemalt käituma.

  Sellele järeldusele jõudmiseks pole vaja rohkemat kui vaadata kuidas Venemaa “vennaliku” Ukrainaga käitub. Oleks Ukraina oma tuumarelvastuse alles hoidnud, poleks seda kunagi juhtunud.

  Hiina, kes on Venemaa jaoks sõjaline oht on Vene meedias Venemaa jaoks “suur sõber”.

 22. Väga valus on lugeda Teie suhtumist eesti venelastele. Just selliste inimeste pärast nagu Teie, lahkusingi Eestist. Ma sündisin Tartus vene perekonnas ning üritasin integreeruda eesti keskkonda, kuid kannatasin pidevalt surve all. Midaiganes ma tegin (lõpetasin isegi magistratuuri ülikoolis) olin okkupandiks, tiblaks, vatnikuks, kremliniks, putinoidiks, sibulaks, jne… küll te teate… Lõpuks kui tuli võimalus Eestist lahkuda, ma ei ole mõelnud kaua… Niisiis… Mis nüüd? Minu sees oli sündinud vaikne viha eesti ja eestlaste vastu. Küll ma naeratan näkku, kuid sees on teine lugu… Ja ma olen õnnelik, et Eesti tulevad pagulased, sest äkki siis Te saate aru, et eesti venelased polegi nii halvad, polegi kõikide Eesti probleemide juur. Töötavad, maksavad makse, rohkem või vähem valdavad riigikeelt jne. Mustanahalised pagulased aga ei tee sedagi… Paras Teile kallid ekskaasmaalased!

  PS! Palun ärge hakkage kirjutama mulle kui palju vigu minu tekstis on… Eesti keel on minu võõrkeel seega austage seda, et ma tunnen seda keelt vähemalt antud tasemel!

  • Kahju, et te ei saanud põhisõnumist aru. Minu tekstis oli nimetatud väga paljusid vene inimesi minu vendadeks ja õdedeka meditsiinis ja Eestimaal. Vihkamist ei olnud seal üldse.

   • Küll ma sain teie põhisõnumist aru. Avaldan arvamust hetkel teisejärgulisel teemal – eesti venelaste teemal ning räägin teile oma kogemusest. Võib olla see, et ma olen õnnelik, et pagulased tulevad Eesti oli kirjutatud kirega, pigem nii, et minul ei ole selle vastu mitte midagi 🙂

  • Злорадство не самое лучшая черта человека. Я православный верующий и мне неприятно читать подобные опусы.

   Быть русским и русскоязычным две разные вещи. Своими словами вы льёте воду на продолжение межнационального недопонимания и продолжения радикализации политики в Эстонии. И я уехал в другую страну правда у меня перевесили финансовые причины, т.к. я был из малообеспеченной семьи. Но моя бабушка – инкери, в отличии от своей сестры не уехала в Финляндию получить гражданство, т.к. была очень горда за место своего проживания, за нажитое непосильным трудом (герой соц. труда и награждалась поездкой на ВДНХ от Кябина). Вот она мне наверное и привила – любовь вопреки, а не за.

   А я несмотря на то, что мы прошли через одинаковые жернова т.н. интеграции, простил эстонцев как нацию. И прежде всего из-за любви к Родине. Без уважения к своей нации и месту – откуда ты родом, невозможно уважать традиции других стран, а может даже и других людей. К сожалению вы напоминаете мне многих русских, которые сбегают из России и поносят её из-за рубежа, пока бритые парни со свастикой гуляют марши, на улицах не взятой Москвы.

   Спасибо за внимание.

   • Что же, Эдуард, подставляйте другую щеку, это ваше право. Моя щека уже отбита, больше не хочется… И я не злорадствую, мне просто не жалко… И как я ни старалась прививать любовь вопреки, натыкалась на таких людей из ЭКРЕ, как автор. Для них я навсегда останусь оккупантом итд, вообщем чужой. От любви до ненависти, как говориться, один шаг (не то чтоб ненависть была, больше безразличие). И последнее, где же я поношу Эстонию? Мне не по душе отношение эстонцев к русским… Таких эстонцев как Мадиссон и эта дама…

 23. Praegu võiks Meri olla presitent oleks kord rohkem majas .Eks ta laseb jalga ka Eestist kui presidendi ametiaeg läbi saab.Eks sellepärast teda ei kotigi eestlaste käekäik.

 24. Tere!
  Lugesin selle pika kirjutise läbi ja pean tõdema, et mõtted on täitsa õiged.
  Ma pigem täpsustaks, et kõik inimesed ei jäta Eestit maha nagu mõni lugeja siin arvab. Lihtsalt olukorra sunnil on mõned Eesti pered lagunemise äärel, sest tänu ühe või teise vanema puudusel kannatavad ka lapsed. Jutt pole hoolimatuses, pigem teenitaksegi naaberriikides suuremat palka, et saaks võimaldada võsukestele huviringe, koolitoitu ning nipet-näpet väljaminekuid. Haridussüsteem on viimasel ajal kõikuma löönud ning sellest tulenevalt sidusin ka mina oma suhted kaheks aastaks Soomega. Sealne kool soodustas õpinguid ja toetas rahaliselt, sõidud Eestisse vaheaegadel, kooli toit ning majutus oli kinni makstud. Isegi keeletunnid olid õppekavas, et oleks kergem. Kui oma koduvallalt abi küsisime, saadeti aga pikalt… Eesti jäädes oleks olnud mul valik – võtta õppelaenu ja siduda end võlgadega või minna kooli kõrvalt tööle, mis oleks taganud ka halvemad tulemused õpingutel.
  Hea seegi, et sain Eestis keskkooliga ühelepoole, sest pärast kooli lõppu, tehti Viljandisse suur Ühisgümnaasium tänu millele olid paljud head õpilased ning õpetajad sunnitud teise linna kolima. Enne Ühisgümnaasiumi moodustamist, käis suurhärra Haridusministeeriumist “läbirääkimisi” pidamas e. teadvustas fakti, et kõik gümnaasiumid ühendatakse, kuna pole õpilasi ja uusi noori peale ei tule. Tol hetkel oli see häbiväärne väljapaisatud sõnastus tema poolt, aga kui ma pärast kaht aastat Soome Vabariigist tagasi oma kodukülla suundusin, nägin, et tema jutul oli tõepõhi all. Asi polnud selles, et lapsi või noori poleks tahtnud tulla, lihtsalt maakohtades hakati kaotama väga palju asutusi – poed, lasteaiad, koolimajad, postkontorid. Isegi bussiliiklust kärbiti niivõrd, et mõni vanem memm peab 3 km kõndima jala, et bussile saada, rääkimata veel sellest, et buss ainult 2 korda päevas käib. Mida see noor enam siis maale ronib, kui näeb, et isegi kõige tublimad tulevad ääri-veeri omadega toime. Nii jäigi meie külades ja linnades noori tegusaid aina vähemaks. Ei, nad pole kuskile veel kadunud, lihtsalt olude sunnil pesitsevad teises linnas või riigis, et saaks natukenegi paremat elu elatud ja lubada endale väljateenitud puhkust.
  Eestis on väga palju peresid, kes elavad puuduses, kelle lapsed kannatavad kooli ja ühiskonna tõrjumise all, kuna pole piisavalt vahendeid. Meie seas on ka rahvaid, kes pole siiani meie kodukeelt ära õppinud, veelvähem Eesti Vabariigi kodakondsust taotelnud. Kõik see tekitab küsimuse, kuidas meie peaks hakkama saama võõrast riigist tulnud inimestega, kellel on täiesti teised elukombed ja probleemid, kui me ei saa enda rahvagagi hakkama? Ühtäkki leitakse raha, et aidata Kreekat, Itaaliat ja võtta vastu ning majutada pagulasi.
  Kas need soojalt maalt sisserännanud üldse teavad, kus asub Eesti, et meil on siin külm, lumi ning sombune aastaringselt? Kas nad teavad, et suurem osa eestlastest on mitteusklikud? Kas nad teavad ja tahavad õppida meie keelt ja kultuuri, kui see on isegi muud keelt kõnelevatele siinsetele kodanikele paras pähkel? On neile öeldud, kelle rahakoti peal nad elama hakkavad või mis on nende tegelikud õigused? Miks saavad nemad endale automaatselt Eesti Vabariigi kodaniku staatuse, küll aga mõnel muu rahvusest kodanikul palutakse teha keeletesti ja põhiseaduse eksam? Kas nad üldse aduvad, mida selle miinimumpalgaga siin teha saab (loe: ei saa)?
  Kas neile tehakse mingitki taevitustööd meie rahva ja kultuuri kohta või lihtsalt avasüli võtame vastu?

  Hetke seisus tunnen, et olen saadikutele ainult siis tähtis, kui hääli kogutakse, pärast seda saadetakse valijaskond endast võimalikult kaugele… Nagu näha, siis meie häält pole vaja, et langetada Eesti huve ja riiklikku kaitset puudutavate küsimuste lahendamiseks.
  Ennist oli ikka nii, et Eesti rahvas võrdus Eesti riik.

  Tahan, et Eesti säiliks ning tulevased põlvkonnad ei pea lugema meie kohta kuskilt raamatust, oli kord rahvas nimega eestlased.

  Tuli nüüd pikk jutt, aga ma sisimas loodan, et midagi ja natukenegi jõuab mõnele suurmehele kuplialla kohale. Hr.Ilvese kohta võin vaid nii palju tema hiljutisest twitter-hõiskest öelda, et tal on kama kolm, sest paneb oma ameti üsna pea maha.

 25. Lugesin presidendi kõnet, aga ei märganud kuskil EKRE-t seal ei otseselt ega kaudselt mitte. President kutsub üles probleemi asjalikult arutama ja väga õige mu meelest. Inimesed võtavad kirglikult sõna, samas näiteks majandusimmigrandid ja sõjapagulased kõik ühte potti sattunud. Hirmutatakse et pagulased on kõik laisad ja vägistajad, aga näited on riikidest, kes on majandusimmigrandid kontrollimatult sisse võtnud. Miks mehed paatides on? Aga nad on ehk esimesena löögi all. Et tehku ise oma riigis asjad korda? Kuidas see meil Eestis 1940 õnnestus? Ja eelkõige, ma tahaks näha asjalikku hinnangut, prognoosi, kui palju Eesti tegelikult assimileerida suudaks ilma et rahvusidentiteet ja julgeolek talumatu löögi alla satuks. Edasi, palju selline ohutu assimilatsioon maksma läheks. Kui EL raha selle kataks, – why not. Pärast oleks ehk päris naljakas kogu seda azhiotaazhi lugeda tagant järele.

 26. Minu copimine saavutas lõpuks edu sest seda märgati ja kõik said lugeda Teie pöördumist presidendile avalikult.Enamus inimesi on Teiega nõus.

 27. Mina tahaksin saada vastust küsimusele, miks NATO ja Ameerika Ühendriigid ei lahenda Vahemerel ja Põhja-Aafrikas kriitilist ja miljonite inimeste elu mõjutavat olukorda riikides,mille ehk ongi nende poliitika tekitanud ja mille tagajärjeks on ka need, võib-olla juba miljonid paadipõgenikud ja pagulased, kelle saatus surutakse meile vastutada?

 28. Kus on piltidel naised ja lapsed???????
  Vajalikuks peetakse mähitud peade ringkondades- kodusõda ja sissetungijate avalikku ülesepoomist märgiks ameerikale.
  Mõelge nüüd selgelt kas või korraks.
  Venemaalt jätkusuutlik turism või olematu ameerika turism-kumb tagab meie Isamaa tervisliku seisundi?????
  Kindel on vaid see, et sissetungija tuleb hävitada koos võõramaise Isamaa kuude maskeerunud värdjatega…

  • Meie isamaal on umbkaudu 10% ainult sissetulnud pagulastest naised koos lastega nii, et möla maha inimestel kes ei suuda pilti tervikuna näha.

 29. Hm…. Palju nuttu ja hala, vähe villa ja sisulisi ettepanekuid. Nii nagu enamus eestlasi, siis kriitika tuleb vabalt nagu käisest. Palju on aga neid, kes tegelikult midagi suurt suudavad teha ja Eesti elu edasi viia. Just riigi tasandil? Igatahes mitte halav kirjutaja. Näiteks kirjutajale Abramsite kohalolek ei meeldi. Aga mis alternatiiv oleks meeldiv? Mitte midagi tegemine? Ise tankidesse raha matmine? Või Vene karu palumine, et “pai karukene, me tahaks siin rahus eestlased olla”?
  Harjuge palun juba mõttega, et maailm ongi rajult julm ning eestlasel on juba muinasajal tulnud venelase, rootslase ja sakslase vahel valida. Nüüd on siis ameeriklased vahelduseks oma peremeheks valitud. Et ehk läheb paremini kui varematel kordadel.
  Aga kui see ei sobi, siis esita oma ettepanekud, konkreetselt palun, mitte ära hala. Sest Eesti geograafiline asukoht on kogu aeg olnud ristteel ning koguaeg peab halbade valikute vahel valima. Aita siis valida, aga enne mõtle. Ja avalik pisaratevalamine ja kritiseerimine ilma asjalike ettepanekuteta on…. ei taha solvata.

 30. Suurepärane kirjutis ja loodan,et see saab korralikult ka FB-s jagatud. Head meelt teeb ka teadmine,et meil on selle põgenike/pagulaste temaatika kohta tekkimas ühiskondlik debatt,mis
  nii oma sisukuselt kui ka mahukuselt jätab nii kooseluseaduse kui ka ACTA teemalised arutelud kaugele maha.
  Kahtlen,kas näiteks Skandinaavias selline tekkis, enne kui need riigid ametlikult lahtiste uste poliitika välja kuulutasid.
  NATO-st,tema viiendast artiklist ja Venemaa ärritamisest rääkides,siis 2004. aastal selle organisatsiooniga liitudes valis Eesti poole,kellega oma julgeoleku tagamiseks edasi minna ja juba siis muutusime me Venemaa sihtmärgiks. Olen üsna kindel,et kui me seda sammu poleks astunud,siis varem või hiljem oleksime seda kibedalt kahetsenud. Ja siis oleks olnud tõepoolest nii,et mitte keegi poleks sekkunud,ei USA ega ammugi mitte Euroopa. Praegu ma selles,et artikkel 5 ei toimi,kahelda ei söandaks. Ma ei nimetaks mõõdukaid heidutusmeetmeid ärritamiseks,vaid jõuliseks sõnumiks meie idanaabrile,et roheliste mehikeste stiilis teatrit pole siin mõtet lavastama hakata,eesriie võib põlema minna.

  Tänud veelkord hea kirjutise eest ja edu edaspidiseks.

 31. Ma ei näe põhjust, miks me peaksime omavahel tülitsema – seda tüli õhutavad tulele need, kellel poliitilised huvid mängus. Riigijuhid-poliitikud on endast jätnud ääretult mannetu mulje ja kuvandi eestlastele. !
  1. Riigipea – kaks korda lahutatud ja jutlustab seksuaalse sättumuse ja homokooselu teemadel. Sooviga meeldida oma geymeelsusega euroopale ja teenida seal endale tulevikuks mõni uus soe koht.
  2. Peaminister – tegi tuntud tüdrukule lapse aga naiseks ei suuda paluda, või äkki öeldi ära? Peaministrile öeldi ära? 🙂 Kas abielu hoitakse mõne poliitilise apsu summutamise ajaks varuks? Või on pruudil soov koguni moodsalt kooselluda?
  3. Riigikogu liige – lasi nõuka ajal koos naisega eestist roootsi jalga ja jättis mõneaastase lapse siia maha. Hiljuti avaldas telesaates arvamust, et ega ta siia jäämist ka mingiks auasjaks ei pidanud. Seega need kes siia maha jäid ehk meie kõik ülejäänud olime tema silmis autud. Ja sel lontul jätkus häbematust siia tagasi tulla ja hakata auväärsel kombel riiki ja rahvast juhtima olles muidugi veendunud “kooseluseaduse” pooldaja.
  Sellised inimesed riigi eesotsas saadavadki riigi ausatele kodanikele sõnumi, et; “abielu pole püha, perekond ja lapsed ei tähenda midagi ja tegelikult ei ole ka eestis elamine eriti auväärne tegevus, v.a. kui sa just ei ole põgenike laps või ise endine ärakargaja ja oled nõus riigiaparaadis gaysid toetama.”
  Need sisserändajad on meil ju tegelikult teisene probleem – päris probleemid istuvad meil kõrgetel kohtadel ja on unustanud, milleks nad sinna valiti.
  Härrad riigijuhid võtke konstitutsioon kätte ja lugege läbi – vähemalt preambul – ehk meenub, mis teie ülesanne on. Vastutustundlike meestena peaksite väheneva rahvastikuga riigis isiklikku eeskuju näitama suhtumisega oma ja eesti perekondadesse ja naistesse lastesse.
  Kui Teil perekonna pühaks pidamine üle jõu käib ja iga uus seelik või püksipaar aju pahupidi keerab siis Te ei ole ükski piisavalt usaldusväärne mees, olemaks riigitüüri lähedalgi. Me ei saa loota, et te oma kodumaad raskel ajal hätta ei jäta. Sõjaväebaase on meil ennegi sisse lubatud ja kutsutud ja ka liitudesse on varasemalt astutud. nt. Rahvaste Liitu, mis oli ÜRO eelkäija ja mitte segamini ajada NSVL-ga.
  Seega selle asemel, et oma kodanikel pisaraid kiskuda aafrika laste ja naiste kurva saatuse pärast, vaadake, mis teil omaenda ISIKLIKUS kodus toimub ja kui auväärsed te olete võõraste laste nimel pisaraid kiskuma.

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s